STAPPEN UIT DE BOARDROOM DOOR NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Boardroom meeting

Evaluaties en retraites betreffende de raad bieden uitstekende platforms aan het identificeren van interesses, het betreffende de oppervlakte komen betreffende kwesties, u bevorderen van discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In vaak bedrijven bestaan deze processen standaard geworden en proberen ze natuurlijk keurig in uw activiteitenkalender met de raad van bestuur en bieden ze het mogelijkheid voor het bestuur om niet alleen het uitvoerende bestuurders, maar eveneens het andere senior management te ontmoeten. Board assessments zijn genkel evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Daarginds is geen magische formule voor beslist beoordeling door een bestuur (of commissie). Het doel is om de openhartige opvattingen met elk bestuurslid te uiten over hoedanig het bestuur werkt en de effectiviteit ervan wanneer een groep. De evaluaties variëren enorm qua reikwijdte en doel. Ze beheersen zich concentreren op geheel, van bordpraktijken en -processen tot een prestaties van elke regisseur. Het besturen van beslist bedrijf zijn een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen kunnen worden opgebruikt door urgente kwesties van de dag. Een effectieve manier vanwege het allemaal in perspectief te accommoderen, is sedert uit het beslotenheid van de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voordat bestuurders vanwege belangrijke inzichtoogmerk, opzet, plan, voornemen, zin te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen in minder formele settings.
  • Evalueer een prestaties en behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling van het bedrijf.
  • Bouwsector consensus en los nieuwe meningsverschillen met voordat zij problemen beheersen worden.

management board

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate van vertrouwdheid en vertrouwen onder de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daar mogelijkheden zijn om bestuurders elkaar boven een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Hier zijn enkele suggesties:

  • Regel voordat elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om accommoderen toe bij wijzen betreffende elke bestuurder om op een diner te vertrekken zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in uw loop met een tijdsperiode de gebeurtenis heeft om naast iedere andere directeur te zitten en daarmee te kletsen.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of de leidende directeur, als de voorzitter lid is van het management) moet ten minste dezelfde keer per jaar samenkomen met dezelfde individuele bestuurder om een maaltijd te horen met de directeur over u bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan tevens problemen bij de oppervlakte brengen waarover spanning ofwel irritatie bestaat.
  • Het CEO behoren minstens beslist keer per jaar aangaande elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te horen die het directeur bezit over het bedrijf, u management plus de evenement van een CEO. De NED-voorzitter, wanneer die daarginds is, dienen hier nauw bij word betrokken, zodat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt vanwege tegen de stoel erbij lobbyen waar zich soms spanningen alsof problemen gebeuren.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête of een vertrouwelijk interview van elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door een voorzitter, het hoofdregisseur alsof een externe adviseur. Maakt niet uit het formaat, de sleutel tot beslist succesvolle evaluatie is u creëren betreffende een omgeving waarin respondenten openhartig is. Ze moeten er zeker van is dat hen antwoorden niet aan hen kunnen worden toegeschreven plus dat ze zich niets persoonlijk voor het hele bord zullen schamen sinds wat iemand anders in uw groep over hen zal zeggen. De evaluatie dienen worden gevolgd door een rapport bij de voltallige raad en, indien met toepassing, betreffende individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou inslikken worden gebracht, moet louter de boardroom persoon die u onderwerp ben van zo’n opmerking de opmerking bij zien brengen. Mensen bezitten een hele natuurlijke neiging om zich tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand erbij verminderen, ben om evaluaties opnieuw in te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van het oefening is om de prestaties bij verbeteren in plaats van kritiek erbij leveren met prestaties alsof gedrag. Het behandelen met beoordelingen indien een toekomstgericht planningsproces, boven plaats betreffende een achteraf uitziende kritiek, kan een meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt en problemen constateert, is de tijd voordat het bestuur. De retraite wordt een locatie voor groepsdiscussie betreffende de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen word opgelost.